مقیاس ناتوانی ناشی از سر درد- ۲۲ آیتمی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: عاطفی و کارکردی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    محتوایی و همزمانی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    سجادی نژاد و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.