شرط معدل برای استعداد درخشان شدن دانشجویان دکتری

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از برخی تصمیمات در خصوص آیین‌نامه استعدادهای درخشان دانشجویان دکتری خبر داد.  عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها را به دانشجوی دکتری اختصاص داده‌ایم، ادامه داد: اگر هر دانشگاه برای یکسال ۱۰ دانشجوی دکتری پذیرش کند ۲۰ درصد معادل ۲ دانشجو می‌شود. بنابراین ۱۰ نفر به عنوان دانشجوی استعداد درخشان پذیرفته می‌شوند و نباید از تاریخ دانش‌آموختگی‌شان بیش از یکسال گذشته باشد. عبدالرحیم نوه ابراهیم با بیان اینکه بخشی از آیین‌نامه استعدادهای درخشان مربوط به دانشجویان دکتری آماده شده است، گفت: برای دانشجویان استعداد درخشان دکتری شرط معدل از ۱۷ بدون احتساب پایان‌نامه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از تهیه و تدوین جدولی به منظور ارزیابی دانشجویان دکتری استعداد درخشان خبر داد و افزود: در این بخش از آیین‌نامه جدولی به منظور ارزیابی دانشجوی دکتری که می‌تواند امتیاز استعداد درخشان بودن را کسب کند، تهیه شده است. بر اساس این جدول لازم است دانشجوی دکتری یک امتیاز حداقلی کسب کند.

به گفته عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اگر دانشجویان تمایلی به تحصیل در دانشگاه محل قبولی ندارند، آن دانشگاه می‌تواند بار دیگر درخواست خود را برای جذب دانشجو در دوره روزانه مطرح کند. عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: این بخش از آیین‌نامه برای دو سال تحصیلی آینده عملیاتی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.