پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن BDMCQ- ربیعی و همکاران

سازنده ابزار:   ربیعی و همکاران

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه :راهبردهای کنترل فراشناختی(در مورد ظاهر)، عینیت بخشیدن به افکار(درآمیختگی افکار ) ، باورهای مثبت و منفی فراشناختی و رفتارهای ایمنی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    ربیعی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.