پرسشنامه خود بیمار انگاری- ایوانز ۱۹۸۰

سازنده ابزار:   ایوانز 1980

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    ضیاءالدین رضاخانی و طلايي

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.