پرسشنامه وسواس فکری – عملی OCI – پل سالکووسکیس ۱۹۹۸

سازنده ابزار:   پل سالکووسکیس 1998

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : شستن، کنترل کردن، شک وتردید، نظم وترتیب، وسواس، جمع آوری احتکار، خنثی سازی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دیوید ویل، و راب ویلسون

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.