پرسشنامه و مقیاس توانمند سازی اعضای مدرسه SPES (شورت و راینهارت، ۱۹۹۲)

سازنده ابزار:   شورت و راينهارت 1992

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: پايگاه / رشد حرفه ای / خود کارآمدی / تصميم گيری / تاثير گذاری / خود مختاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    اصغری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.