مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کبیرنژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.