پرسشنامه انگیزه یادگیری – دی ژی ۲۰۰۵

سازنده ابزار:   دی ژی 2005

تعداد گویه/سوال:    66

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : کیفیت خدمات داخلی؛ فرهنگ یادگیری سازمانی؛ رضایت شغلی ؛ تعهد عاطفی؛ تعهد مداوم؛ تهعد هنجاری

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    قنبرپور نصرتي و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *