پرسشنامه آمادگی برای خودراهبری در یادگیری (گاگلیلمینو، ۱۹۷۷)

سازنده ابزار:   گاگليلمينو 1978

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : گشودگی بر روی فرصت‌های يادگيری، خودپنداره به عنوان يک فراگير اثربخش، ابتکار و استقلال در يادگيری، مسؤوليت‌پذيری برای يادگيری شخصی خويش، عشق به يادگيری، خلاقيت، جهت‌گيری و قابليت استفاده از مهارت‌های پايه مطالعه، و حل مسأله

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    نادی، سجادیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.