پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی – هالند ۱۹۸۵

سازنده ابزار:   هالند 1985

تعداد گویه/سوال:    18 قسمت + خودسنجی های

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : فعالیت ها، تجربه ها، مشاغل و خودسنجی ها

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    29 صفحه

منبع:    دانشنامه آنلاین پرسیار و تقی زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.