پرسشنامه الکس تیمای تورنتو

سازنده ابزار:   تورنتو

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر با جهت گیری خارجی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قربانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.