آزمون بندر گشتالت- بندر ۱۹۳۸

سازنده ابزار:   بندر 1938

تعداد گویه/سوال:    8 کارت

مولفه/زیر مقیاس:    10 تفسیر: گستردگی، کوشش برای دوین بار، خطوط باریک، خطوط بزرگ، اندازه ها و ...

مقیاس/طیف:    -

نمره گذاری:    دارد- سه نمره گذاری هاین، کوپیتز و پاسکال و ساتل را دارد

تفسیر:    تفسیر برای نمره گذاری هاین دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    38 صفحه

منبع:    امیدوار

نوع فایل: PDF

قیمت: 160000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.