آزمون بهره هوشی مازهای پرتئوس

سازنده ابزار:   پرتئوس

تعداد گویه/سوال:    13 تصویر

مولفه/زیر مقیاس:    -

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- برای سن 3 تا 14 سال

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.