شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد امسال و سال آینده

دانشگاه آزاد اسلامی با هدف جذب نخبگان علمی و ترغیب دانشجوی آن به تلاش مستمر در عرصه تولید و انتقال دانش (پژوهش و آموزش) بدون برگزاری آزمون اقدام به پذیرش فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در دوره دکتری تخصصی می نماید . شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد به این صورت اعلام شد :

داوطلبان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می بایستی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بخش دوم واجد شرایط زیر باشند :
۱ – دارا بودن حداقل میانگین نمرات ۱۸ در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین ۱۷ جهت سایر رشته ها (از جمله رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی).
۲ – دارا بودن حداقل میانگین ۱۷ جهت فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای یا عمومی.
۳ – متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است فاقد دروس معادل سازی شده باشند.
۴ – متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است براساس مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر در ۶ نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

۵ – دارا بودن حداقل نمره پایان نامه هجده و نیم جهت کلیه رشته ها.
۶ – حداکثر سن تا پایان ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ ، سی سال تمام.
۷ – حداکثر سن برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ سی و پنج سال تمام.
۸- داوطلبان شرکت در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال ۹۲ علاوه بر دارا بودن شرایط سنی مذکور در بند ۶ باید حداکثر فارغ التحصیل سه دوره قبل مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای باشند یعنی صرفاً فارغ التحصیلان سالهای ۸۹ ، ۹۰ و ۹۱ کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای می توانند در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال ۹۲ شرکت نمایند ، مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی از این شرط مستثنی هستند.
۹ – متجا نس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی.
۱۰ – داوطلبان دوره بدون آزمون لازم است نسخ های از مقالات و یا مجلات علمی   چاپ شده در مجلات  تولیدات علمی  پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا خود را با درج شماره پرونده حداکثر تا پایان دی ماه از طریق پست سفارشی به آدرس تهران، خیابان پاسداران، نبش بهستان ششم، پلاک ۱، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلام ی، اداره آزمون های تشریحی ارسال نمایند. به مقالاتی که پس از انقضای مدت مذکور به مرکز آزمون واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است عدم کسب حدنصاب امتیاز لازم جهت مقالات و تولیدات علمی منجر به حذف داوطلب از دوره بدون آزمون خواهد شد.
تذکر مهم ۱ : جهت پذیرش در دوره بدون آزمون برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی، سهمیه جداگانه ای وجود ندارد و کلیه داوطلبان در پذیرش از شرایط یکسان برخوردارند.

تذکر مهم ۲ : از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نم یباشد و پذیرش در این دوره براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می باشد لذا به منظور استفاده از امکان قبولی در آزمون د کتری تخصصی در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون به داوطلبان توصیه م یگردد که در دوره دکتری تخصصی با آزمون نیز شرکت نمایند.
تأکید می گردد متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون می بایستی در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فا رغ التحصیل شده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.