پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : الف: تفکر استراتژیک؛ ب. ارزیابی مهارت های اقدام استراتژیک در رهبری ؛ پ. بررسی اثر گذاری و نفوذ استراتژیک

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.