پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار- یوسف ۲۰۰۰

سازنده ابزار:   یوسف 2000

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، فرایند مدیریت، منابع انسانی، نتایج و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.