پرسشنامه و چک لیست اختلال ریاضی – تبریزی

سازنده ابزار:   مصطفی تبریزی

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- شامل 7 چک لیست است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    مصطفی تبریزی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.