آزمون تایید جویی کودکان CAST – پاتی و امباست ۱۹۸۴

سازنده ابزار:   پاتی و امباست 1984

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: رفتار گرایشی و رفتار اجتنابی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و همزمانی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    دو نیم کردن و باز آزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    19 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.