مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان- مارچ و همکاران ۱۹۹۷

سازنده ابزار:   مارچ و همکاران 1997

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس :اضطراب اجتماعی، اضطراب جدائی، علائم جسمانی و اجتناب از آسیب

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مشهدی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.