پرسشنامه جو اخلاقی (ویکتور و کولن، ۱۹۸۸)

سازنده ابزار:   ويكتور و كولن 1988

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: نوع دوست، حقوقی، قانونی، ابزاری و مستقل

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    قدیري و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.