پرسشنامه حالت- رگه اضطراب اسپیلبرگر

سازنده ابزار:   اسپیلبرگر

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: حالت اضطراب و رگه اضطراب

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خانی پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.