آزمون هوشی دمینوها D.48

سازنده ابزار:   در انگلستان

تعداد گویه/سوال:    44 سوال و 4 مثال

مولفه/زیر مقیاس:    11 طبقه و 7 سطح فرهنگی

مقیاس/طیف:    تکمیل دمینوهای شکل چهارم

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    25 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.