پرسشنامه و مقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A

سازنده ابزار:   بورتنر

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: تیپ A و B

مقیاس/طیف:    11 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    خدایاری فرد و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.