پرسشنامه افسردگی BDI – بک ۱۹۸۸

سازنده ابزار:   بک و همکاران، 1988

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیای: عاطفی، شناختی و جسمانی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    فتحی آشتیانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.