پرسشنامه عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان کارمند (نادریان و هاشمی، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   نادريان جهرمي و هاشمي 1388

تعداد گویه/سوال:    31

مولفه/زیر مقیاس:    6 عامل: فرهنگي اجتماعي ؛ اقتصادي ؛ مربوط به نيروي متخصص ؛ مربوط به نگرش خانواده ؛ تجهیزات و امكانات ؛ تبلیغات و رسانه ها

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نادريان جهرمي و هاشمي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.