پرسشنامه و سیاهه بی قراری CMAL (کوهن و منسفیلد، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   کوهن و منسفیلد 2004

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس: رفتارهای پرخاشگرانه، رفتارهای غیر پرخاشگرانه و پرخاشگری کلامی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نشده است

روایی:    محتوایی دارد- بومی و همزمانی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد-بومی و آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    زارع

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.