پرسشنامه و مقیاس جایگاه کنترل (IPC) (لونسون، ۱۹۷۳)

سازنده ابزار:   لونسون 1973

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : درونی بودن، شانس، اثر افراد مسلط

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دو نیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    رشيدی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.