وحشتزدگی و هراس آلبانی (APPQ) – بارلو و زینبارک ۱۹۹۶

سازنده ابزار:   بارلو و زینبارك 1996

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیای: گذر هراسی، هراس اجتماعی و ترس درونی

مقیاس/طیف:    9 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    بخشی پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.