پرسشنامه اجتناب و فشار اجتماعی SAD – واتسون و فرند ۱۹۶۹

سازنده ابزار:   واتسون و فرند 1969

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : اجتناب اجتماعی و فشار اجتماعی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همگرایی و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    آمالی خامى

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.