پرسشنامه اجتناب YRAI – یانگ و ریگ ۱۹۹۴

سازنده ابزار:   یانگ و ریگ 1994

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    ندارد

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    يزدان دوست

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.