پرسشنامه افتراقی مردانگی اوبورن (ADAMS) (بورک و همکاران، ۲۰۰۳)

سازنده ابزار:   بورك و همكارانش 2003

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : ابرمردي، هويت جنسي، سلطه گري و پرخاشگري، محافظه كارانه و كاهش دادن عواطف

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی و افتراقی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    برک و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.