پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی – روشن قیاس و همکاران

سازنده ابزار:   روشن قیاس و همکاران

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    روشن قیاس

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.