پرسشنامه هراس اجتماعی SPIN (کانور و همکاران، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   کانور و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : ترس ؛ اجتناب ؛ ناراحتی فيزيولوژيکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    فتحی آشتیانی و افضلی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.