پرسشنامه و آزمون سریع وضعیت ذهنی و هوشی (MMSE) (فولشتاین و همکاران، ۱۹۷۵)

سازنده ابزار:   فولشتاين و همکاران 1975

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس : جهت یابی، توجه، زبان و دیداری

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی و همگرایی دارد- اصلی، صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    سیدیان و بحرایی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.