پرسشنامه وسواسی – اجباری بازنگری شده (OCI-R) – فوآ و همکاران ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   فوآ و همکاران 2002

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: شستشو، وسواس فکری، انباشت، نظم وترتیبع وارسی کردن و خنثی سازی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- به همراه پرسشنامه انگلیسی و اصلی

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نوعی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.