ابزار پیوند والدینی – پارکر و همکاران ۱۹۷۹

سازنده ابزار:   پارکر و همکاران 1979

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : مراقبت و حمايت افراطي

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- فرم مادر

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    شيرازي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.