پرسشنامه و مقیاس برانگیختگی پیش از خواب (PSAS) (نیکاسیو و همکاران، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   نيكاسيو و همكاران 1985

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : شناختی و جسمی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    دوس علی وند

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.