پرسشنامه ابعاد سازمانی – واتکینس و مارسیک ۱۹۹۶

سازنده ابزار:   واتکینس و مارسیک 1996

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    3 سطح فردی، گروهی و سازمانی و 6 بعد

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    راشد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.