پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان STAI (اشپیل برگر، ۱۹۷۰)

سازنده ابزار:   اشپيل برگر 1970

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : اضطراب آشکار، اضطراب پنهان

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    بهدانی ، غبارى ‏بناب، روحی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.