پرسشنامه اضطراب مرگ – تمپلر ۱۹۷۰

سازنده ابزار:   تمپلر 1970

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 عاملی

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- تفکیک سوالات برای زیر عامل ها مشخص نشده است

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رجبي و بحراني 1380

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.