آزمون سخت رویی – کوباسا HARDINESS

سازنده ابزار:   کوباسا

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : تعهد، چالش و کنترل

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.