مقیاس انگاره پردازی خود کشی ماخ SSI – بک و همکاران ۱۹۷۹

سازنده ابزار:   بک و همکاران 1979

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی- به مقاله پیوست رجوع شود

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی- به مقاله پیوست رجوع شود

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    رحیمی و مرکز مطالعات شناخت و رفتار، بیمارستان روزبه

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.