پرسشنامه باور های مرتبط با دارو و مواد – ۲۰ آیتمی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل : پیامد منفی و مثبت

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    بک 1993

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.