مقیاس اضطراب کتل – پرون و پرون

سازنده ابزار:   پرون و پرون

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : فقدان توحید یافتگی، فقدان نیروي من، ناایمنی پارانویائی، گرایش به احساس گنهکاري، تنش ارگی

مقیاس/طیف:    درست/ بینابین/ نادرست

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    23 صفحه

منبع:    دادستان و منصور

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.