آزمون قضاوت اخلاقی MJT – دورگانداسینها و میراوارما ۱۹۹۸

سازنده ابزار:   دورگانداسینها و میراوارما 1998

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    6 بخشی

مقیاس/طیف:    الف، ب، ج و د

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    دونیم کردن دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    22 صفحه

منبع:    ابوالفضل کرمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.