پرسشنامه و مقیاس خودتنظیمی یا خودگردانی (بوفارد و همکاران، ۱۹۹۵)

سازنده ابزار:   بوفارد و همكاران (1995)

تعداد گویه/سوال:    14

مولفه/زیر مقیاس:    2 عامل: راهبردهاي شناختي و فراشناختي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد- سوالات معکوس مشخص است

تفسیر:    ندارد- تفکیک سوالات برای عامل ها مشخص نشده است

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کدیور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.