پرسشنامه تأثیر سرمایه فکری و یادگیری بر نوآوری سازمانی (حجازی، ؟؟۱۳)

سازنده ابزار:   حجازی

تعداد گویه/سوال:    55

مولفه/زیر مقیاس:    12 مولفه : سرمايه فكري، سرمايه انسانی، سرمايه اجتماعی، سرمايه ساختاری ارگانیک، سرمايه ساختاری مکانیک، يادگيري اکتشافی، نوآوري اکتشافی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    حجازی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.