پرسشنامه تیم محوری – خواجه اناری ۱۳۸۸

سازنده ابزار:   خواجه اناری 1388

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : ارتباطات، هماهنگی، پشتیبانی متقابل، همبستگی، رهبری شایسته، تصمیمگیری، اهداف مشخص

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خواجه اناری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.