پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ-44 – occw

سازنده ابزار:   گروه occw

تعداد گویه/سوال:    44

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : مسئولیت پذیری در مقابل خطر، اهمیت دادن به افکار در مقابل کنترل رفتار، کمال طلبی در مقابل نیاز به اطمینان

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    شمس

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.