پرسشنامه توصیف شغل JDI – اسمیت و همکاران ۱۹۶۹

سازنده ابزار:   اسميت، كندال و هيولين ( ۱۹۶۹)

تعداد گویه/سوال:    83

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس :۱- ماهيت كار، ۲- سرپرستي، ۳- حقوق، ۴- ترفيعات، ۵- همكاران

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:   

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.